Με αυτοκίνητο:
Από την Αθήνα: Μέσω Κορίνθου, Πάτρας και Πρέβεζας.
Από Θεσσαλονίκη: Μέσω της Εγνατίας βγαίνοντας στην έξοδο των Ιωαννίνων.

Με αεροπλάνο:
Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπάρχει άμεση πτήση για Άκτιο.